top of page

"COLORS ARE THE SMILES OF NATURE..."

Leigth Hunt

במקרה, וממש ברגע האחרון, התוודעתי אליך. לאפשרות שתהיי לי לאוזן, לְמָראָה ולכשרון שיגשים את חלומותי - אל בית המציאות.

כבר הייתה לי תכנית וכבר עמד לו שלד. ואז ידעתי שאת חסרה לי.

שכנתי ספרה לי עליך ואני מיד ידעתי' הבנתי שכדי ליישם חלום צריך מישהו שיאזין לו, מישהו עם כשרון לשמוע רעיון ולראות את הדרך לבצע אותו.

וכך היית לי את - רצ'ה. ראית בעיניים המקצועיות שלך ובתבונה האנושית שלך את הכשלים והצלחת להביא לשינוי מבני משמעותי. שיפור אדיר לעומת התכנית שקבלתי ממי שתכננה את המבנה.

כשהגענו לשלב תכנון ועיצוב התכולה, ידעת לקרוא את אהבות הקטנות שלי, הבנת את הקשר שלי לאדמה ולחומרים מהטבע. ראית את מה שאני חלמתי ויכולת לתכנן לי מטבח שאין דוגמתו באף בית. 

היית לי עוד זוג עיניים, כדי להיות עוד חולמת.

כן כך היית: הקשבת, שיקפת, הצעת, כיוונת ליעד נכון ועזרת לי להחליט. בשום רגע לא אַכפת את דעתך ובעיקר אפשרת לטעם שלי לדבר.

את רק יצרת לו גבולות וגזרה של צורה, צבע וממשות.

על כך תודה לך.

מאירה לבבי מאיר  -   מפלסים

bottom of page