top of page

“SPLENDOR AWAITS IN MINUTE PROPORTIONS...” 

Eduard O. Wilson

Unique Blog.jpg
w1.png

הביופיליה היא תאוריה  בפסיכולוגיה האבולוציונית לפיה קיימת נטייה אנושית מולדת לחפש קשרים עם הטבע, ובפרט עם ויצורים חיים אחרים.

ביטוי זה מתאר נטייה פסיכולוגית של משיכה לכל מה שחי וחיוני,

ההעדפות האנושיות כלפי דברים טבעיים, מעוצבות באמצעות

ניסיונות, חוויות והקשרים תרבותיים והן תוצר של התפתחות

הביולוגית האנושית.

בעידן שלנו רוב הזמן אנו מבלים בתוך מבנים ומתרחקים מהטבע.

עיצוב בגישה ביופילית, מסוגל לספק את הצורך המולד שלנו

בחיבור לחיים ולתהליכים החיוניים.

בעיצוב הביופילי המטרה היא להרחיב את המקום שתופס הטבע

בעיצוב החלל, גם כשמדובר בסביבות אורבניות מובהקות.

המטרה היא הכנסת אלמנטים מהטבע לחלל המגורים כדי לפצות

על הריחוק מהטבע ברוב שעות היום.

w1.png

עיצוב ביופילי נותן סט כלים הלכה למעשה, ליצור את התנאים שלהם אנו זקוקים.

יצירת חלל ביופילי משפר את היכולות הקוגנטיביות, מגביר יצירתיות ובריאות ומשפר את איכות החיים בחלל.

המטודה הביופילית של הסטודיו באופן כללי נשען על 3 עקרונות:

COSTUMER NATURE

1

 • אבחון סביבת לקוח:

הכרות ואבחון החי, הצומח והדומם המעוררים תחושות חזקות אצל הלקוח, כמו התרגשות, שלווה, ערות, נינוחות, שמחה ועוד

 • אבחון סגנון עיצובי:

הכרות ואבחון מה טבעו של הסגנון שהלקוח מתחבר אליו באופן טבעי, ע"י לוחות השראה, לוחות חומרים, תמונות השראה של חללים, חומרים צבעים ומרקמים

2

SPACE NATURE

 • נוכחות הטבע בתוך החלל:

הכנסת אלמנטים טבעיים לחלל לאינטראקציה רב חושית, כמו צמחים,מים ובעלי חיים, גינות

פטיו וחלונות לנופים פתוחים,

התייחסות לבריזות, קולות, ריחות ואלמנטים טבעיים אחרים.

 • חיבור חזותי עם הטבע:

מבט לאלמנטים של טבע, מערכות חיים ותהליכים טבעיים.

 • 3. חיבור לא חזותי עם הטבע:

גירויים שמיעתיים, אופטיים, חוש הריח והמישוש המעוררים התייחסות מכוונת וחיובית לטבע, מערכות חיים או תהליכים טבעיים.

 • שונות תרמית וזרימת אוויר:

שליטה בטמפרטורת, איכות וזרימת האוויר.

 • נוכחות של מים:

 • מצב המשפר את חוויית המקום דרך ראייה, שמיעה או נגיעה במים.

Cute Shabby chic and boho chic decor ide
w1.png

3

NATURAL ANALOGUES

 • צורות ודפוסים ביומורפיים:

התייחסות סמלית לסידור, עיטור, מרקם או דפוס של מערכות טבעיות.

 • חיבור חומרי עם הטבע: 

עיבוד מינימלי של חומרים ואלמנטים, בהתאם לסגנון החלל

 • מורכבות וסדר:

היררכיה חומרית וסדר המחקה את המערכת הטבעית שנבחרה כמקור ההשראה

 • אנלוגיות צורניות:

חומרים, טקסטורות, צבעים ותבניות הנתפשות ע"י המח כ"טבעיות"

 • תאורה:

תכנון מוקפד להכנסת מקסימום אור טבעי, תוך שליטה בטמפרטורה לאורך כל השנה ותכנון עוצמות שונות של אור וצל מלאכותיים המשתנים במהלך היממה לחיקוי תנאים המתרחשים בטבע

השארת פרטים לשיחת יעוץ טלפונית חינם
w1.png
w1.png

¡Gracias! Mensaje enviado.

bottom of page